GI-16/2022 Relokalisering av asylsøkere til Norge fra Frankrike/Ocean Viking

Instruks GI-16/2022 Relokalisering av asylsøkere til Norge fra Frankrike og Ocean Viking.pdf