GI-22/2023 Revidert instruks om innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35 ifm. assistert utreise for familiemedlemmer til norske borgere fra Gaza

GI-22/2023 Revidert instruks om innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35 ifm. assistert utreise for familiemedlemmer til norske borgere fra Gaza.pdf