Gjennomgang av studentsamskipnadene

En ny gjennomgang av studentsamskipnadene avdekker flere svakheter ved virksomhetene. Rapporten peker på utfordringer i forhold til økonomisk styring og soliditet og ved selve organiseringen.

En ny gjennomgang av studentsamskipnadene som er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, avdekker flere svakheter ved virksomhetene. Rapporten peker på utfordringer i forhold til økonomisk styring og soliditet og ved selve organiseringen.

Rapporten gir en kartlegging og vurdering av både aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling innen studentsamskipnadene.

BDO Noraudit, som har utført rapporten, peker på flere forhold som er utfordrende i forhold til nåværende organisering og styring.

Det gjelder blant annet: 

-          Samskipnadenes organisasjons- og styringsordning

-          Studentskipnadenes økonomiske soliditet og styring av økonomien

-          Studentsamskipnadenes mulighet for låneopptak

-          Hvilke oppgaver studentsamskipnadene kan og bør påta seg

-          Kunnskapsdepartementets styring og tilsyn med studentsamskipnadene

Lenke til rapporten om studentsamskipnadene