Gratulasjonsbrev til Danmarks nye kongepar

Gratulasjonsbrev fra statsminister Jonas Gahr Støre til Danmarks nye kongepar.

Deres Majesteter,

På vegne av den norske regjering vil jeg overbringe mine hjerteligste gratulasjoner til Danmarks nye kongepar.

Forbindelsene mellom våre to land og folk er nære og tette. De bygger på felles historie, kultur og verdier. Jeg er takknemlig for det gode samarbeidet mellom Danmark og Norge, både bilateralt og på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå. De nære familie- og vennskapsbåndene mellom våre to kongehus er også av stor verdi.

Jeg ønsker dere alt godt i deres gjerning for Danmark og ser frem til videre samarbeid mellom våre land.

Med vennlig hilsen

Jonas Gahr Støre