Gratulasjonsbrev til Islands president

Statsminister Jonas Gahr Støres gratulasjonsbrev til Islands president Halla Tómasdóttir.

På vegne av den norske regjeringen vil jeg gratulere deg med valget som ny president på Island. Relasjonene mellom våre to land og folk er historisk tette og dype, og vårt bilaterale forhold meget godt. Vi prioriterer begge det nordiske, arktiske, europeiske og transatlantiske samarbeidet.

Jeg ser frem til et fortsatt tett samarbeid om regionale og internasjonale spørsmål mellom våre to land, og i vår felles innsats for et trygt Europa.

Med vennlig hilsen

Jonas Gahr Støre