Greco sin femte evalueringsrapport om Norge

Rapport fra Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO.

GRECO (Group of States Against Corruption) utarbeidet i oktober 2020 sin femte evalueringsrapport om Norge.

Rapporten kan du  lese her:

Femte evalueringsrunde: Forhindre korrupsjon og fremme integritet i sentrale myndigheter (topplederfunksjoner) og rettshåndhevende organer – oppfølgingsrapport om Norge