Forsiden

Rapport om Norges implementering av Istanbulkonvensjonen

Rapport fra Europarådets overvåkningskomité GREVIO

Overvåkningskomitéen GREVIO har gjennomført en første evaluering (base-line evaluation) av Norges implementering av Europarådets konvensjon om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen).

 

GREVIO sin rapport om Norges implementering av Istanbulkonvensjonen (engelsk)

Regjeringens kommentarer til GREVIO-rapporten om implementeringen av Istanbulkonvensjonen (engelsk)