Griegåret 2007 — en revitalisering av Grieg

Griegåret 2007 – en revitalisering av Grieg

I år er det 100 år siden komponisten Edvard Grieg døde. I forbindelse med årets markering har Bergen kommune etablert aksjeselskapet Grieg07. Prosjektorganisasjonen skal initiere, koordinere og gjennomføre markeringen for å sikre og fornye interessen for hans musikk. Programmet vil konsentrere seg om tre tema: Humanisten, Klangsamleren (”Sampleren”) og Komponisten Grieg.

Edvard GriegMan vil fokusere på humanisten Grieg, som i holdninger og handlinger var en forkjemper for frihet, demokrati, rettferdighet og rettssikkerhet. Han var opptatt av kunsten som et middel til å uttrykke identitet og samhold, og kunstnerens rolle i kampen mot diskriminering og ekskludering.

Foto: E. Bieber, Griegsamlingen, Bergen Offentlige Bibliotek.

Grieg som komponist og inspirasjon til nye lydbilder, ”klangsamleren” fremført av dagens unge utøvere, vil også få en naturlig plass i markeringen.

Utenriksdepartementet finner det naturlig å støtte opp om målsettingen for markeringen og det arbeidet som selskapet Grieg07 og fagmiljøet planlegger i inn- og utland, i samarbeid med utenriksstasjonene. I arbeidet legges det opp til å sikre kunstnerisk høy kvalitet og langsiktig effekt av en felles innsats. Det er imidlertid ikke aktuelt å lansere noe ”Grieg-år” på linje med årets Ibsen jubileum.

I samarbeid med Grieg 07 har Utenriksdepartementet gjort informasjon om Grieg og Grieg-året 2007 tilgjengelig på 18 språk via Norgesportalen. Det produseres også diverse profileringsmateriell i forbindelse med markeringen.

Åpningen av Griegåret finner sted under Nordlysfestivalen i Tromsø, lørdag 27. januar.