Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

Til innholdsfortegnelse

Forord

Kvinnelig sjåfør i førersetet skriver på skriveplate.

Foto: Adobe Stock

Det trygge, seriøse og organiserte arbeidslivet i Norge utfordres av useriøse aktører og sosial dumping. Dette bidrar til økte forskjeller og svekker den norske modellen og rekrutteringen til viktige yrker.

Transportnæringen er arbeidsplass for tusenvis av ansatte over hele landet. Regjeringen vil at ansatte i denne sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier i arbeidslivet.

Regjeringen vil føre en aktiv politikk for å hindre at mennesker blir utnyttet på jobb, bekjempe sosial dumping og sikre at fellesskapet ikke unndras inntekter. Bedre håndheving er viktig for å sikre etterlevelse av regelverket.

Gjennom regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren vil vi styrke arbeidet for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår etterleves i sektoren. Vi planlegger og gjennomfører en rekke tiltak innen ulike satsingsområder som samlet skal bidra i arbeidet mot sosial dumping. Regjeringen vil gjennomføre tiltak innen regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving, samarbeid mellom myndigheter og transportnæringen, internasjonalt samarbeid og rekruttering og kompetanseheving.

Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet jobbe aktivt og målrettet for å opprettholde den norske modellen, fremme seriøsitet i transportnæringen og like konkurransevilkår, og bekjempe sosial dumping.

Oslo, 25. oktober 2022

Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister

Marte Mjøs Persen, Arbeids- og inkluderingsminister

Til forsiden