Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

Transportnæringen er arbeidsplass for tusenvis av ansatte over hele landet. Regjeringen vil at ansatte i denne sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier i arbeidslivet. Gjennom handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren vil regjeringen styrke arbeidet for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår etterleves i sektoren.

Les dokumentet

Handlingsplanen inneholder 39 tiltak innenfor områdene regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving, samarbeid mellom myndighetene og veitransportnæringen, internasjonalt samarbeid og rekruttering og kompetanseheving. Planen har også et eget kapittel om luftfart.

Les hele handlingsplanen her (pdf)