Handlingsplanen: Prosjekter gjennomført i Slovakia

 

2001

Prosjekt

Mottaker

Satsingsområde

 

Arbeidsseminar om kirkene og romanifolket 2001

Den norske kirke

Menneskerettigheter

 

Handlingsplanens "småpott" 2001

Ambassaden i Wien

Diverse

 

Naturvern SVK

Miljøverndepartementet

Miljøverntiltak

       

2002

Prosjekt

Mottaker

Satsingsområde

 

Education & research in forestry and environment

Høgskolen i Hedmark

Utdanning og forskning

 

Roma youth center

Roma Cultural and Social Association

Demokratibygging

 

Techn. assistance to regional develpment agencies

Ministry of Construction and Regional Development

Forvaltningsstrukturer

 

Strengthen women's position in regional government

Professional Women Association

Likestillingstiltak

 

Human role in climate development

Geocom

Miljøverntiltak

 

Handlingsplanens "småpott" 2002

Ambassaden i Wien

Diverse

 

Voter mobilization

Institute for Public Affairs

Demokratibygging

 

Voter mobilization

Association of Art and Communication

Demokratibygging

 

Voter mobilization

Kommunenes Sentralforbund

Demokratibygging

 

Voter mobilization

Gemma 93 Civic Association

Demokratibygging

 

Voter mobilization

Media Institute

Demokratibygging

       

2003

Prosjekt

Mottaker

Satsingsområde

 

Book for children, gift

Jan Zima

Demokratibygging

 

Preservation/ development of wooden architecture

Academia Istropolitana Nova

Miljøverntiltak

 

Norwegian-Slovakian dictionary

Zima, Jan

Demokratibygging

 

Various Slovakia, Småpott

Royal Norwegian Embassy Wienna

Diverse

 

Strengthen women's position in regional government

Professional Women Association

Likestillingstiltak

 

Info on the Night Owls work

Vesta Forsikring

Diverse

 

Reducing environmental impact of animal production

Norges Landbrukshøgskole

Miljøverntiltak

 

Implementation of environmental regulations

Statna Ochrana Prirody SR

Miljøverntiltak

 

EU training for civil servants and social partners

Academia Istropolitana Nova

Demokratibygging

 

Strengthening management of World Heritage Sites

Slovak Environmental Agency

Miljøverntiltak

 

Environmental engineering education

Slovak University of technology

Miljøverntiltak

 

Integration of Roma

IOM

Demokratibygging

 

Implementation of EU race equality directives

League of Human Rights Advocates

Demokratibygging

 

Gender equality, lectures

Contemporary Art Agency-International/ Slusna

Likestillingstiltak

En vesentlig del av midlene fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU er gitt til regionale prosjekter. Disse prosjektene kommer derfor i tillegg til dem som vises på denne listen.