Handlingsplanen: Prosjekter i Baltikum regionalt

 

2001

Prosjekt

Mottaker

Satsingsområde

 

Open 2001 - bibliotekenes rolle i demokratiutvikling

Høyskolen i Oslo

Demokratibygging

 

Rammeavtale høyere utdanning og forskning

Universitetet i Bergen

Utdanning og forskning

 

Miljøprosjekt / forpakningsutvikling baltiske land

Ole Lund Haugen

Næringssamarbeid

 

EuroFaculty - norsk bidrag 2001

Euro Faculty

Utdanning og forskning

 

Nordic Baltic Police Academy - kurs

Justisdepartementet

Utdanning og forskning

 

Levevikår i Baltikum, sluttfinansering

Fafo - Forskningsstiftelsen

Helse og sosialsektor

 

Kommunale og regionalt samarbeid

Kommunenes Sentralforbund

Forvaltningsstrukturer

 

Kompetanseoppbygg skatte- og avgifter

Skattedirektoratet

Forvaltningsstrukturer

 

Bransjenettverk for industrien - avslutning

Institutt for energiteknikk

Næringssamarbeid

 

Baltikum-programmet 2001

OECD

Demokratibygging

 

KRF - Demokratisamarbeid 2001

Kristelig Folkeparti

Demokratibygging

 

Forskningsetiske komitesystem

De nasjonale forskn.etiske komiteer

Helse og sosialsektor

 

Produksjonstiltak industrien Baltiske land

MD/Nefco

Miljøverntiltak

 

Bransjenettverk for industrien

Institutt for energiteknikk

Næringssamarbeid

 

Norbalt II Baltiske levekårsstudier

Fafo - Forskningsstiftelsen

Helse og sosialsektor

 

Samarbeid sivilforsvar og redningstjeneste

Direktoratet for sivilt beredskap

Utdanning og forskning

 

Eksport Baltiske land

Kringstad, Helge advokat

Bank/Finansvesen

 

Standardisering - Latvia, Litauen

Ivar Foss Quality Management

Næringssamarbeid

 

Baltic participants conference waste management

Norsk renholdsverks-forening

Miljøverntiltak

 

Improvement of rescue stations

Justisdepartementet

Helse og sosialsektor

 

Praksisprogram unge mellomledere Baltikum

Foreningen Norden

Næringssamarbeid

 

Sivilforsvar og redningstjeneste

Direktoratet for sivilt beredskap

Helse og sosialsektor

       

2002

Prosjekt

Mottaker

Satsingsområde

 

Voluntary standardization

Ivar Foss Quality Management

Næringssamarbeid

 

Improvement of rescue stations

Justisdepartementet

Helse og sosialsektor

 

Nordic Baltic Police Academy

Politidirektoratet

Forvaltningsstrukturer

 

Local theatre and local democracy

Universitetet i Oslo

Utdanning og forskning

 

Higher Education - EuroFaculty

Euro Faculty

Utdanning og forskning

 

Seminar: Combating racism and xenophobia

Council of the Baltic Sea States

Demokratibygging

 

Packaging legislation - deposit system

Lund Haugen, Ole

Miljøverntiltak

 

Hydrology conference

NTNU

Miljøverntiltak

 

Higher education and science, various

Universitetet i Bergen

Utdanning og forskning

 

Local and regional cooperation, various

Kommunenes Sentralforbund

Demokratibygging

 

Anti-corruption programme OECD

OECD

Demokratibygging

 

International health regulations - WHO conference

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Helse og sosialsektor

 

Nordic-Baltic seminar for judges

Justisdepartementet

Forvaltningsstrukturer

 

Nordic-Baltic police conference on gender equality

Politidirektoratet

Likestillingstiltak

 

Implementing the nuclear arms convention

OPCW Trust Fund

Uspesifisert, ymse

       

2003

Prosjekt

Mottaker

Satsingsområde

 

Seminar, combatting and preventing drug abuse

Politidirektoratet

Helse og sosialsektor

 

Seminar, trafficking in women

ProSentret

Helse- og sosialsektor

 

Travel expences coop. Baltic states

Norsk Filminstitutt, tilskudd

Uspesifisert, ymse

 

Seminar for tax inspectors

Skattedirektoratet

Forvaltningsstrukturer

 

Higher Education - EuroFaculty

Euro Faculty

Utdanning og forskning

 

Anti-corruption programme OECD

OECD

Demokratibygging

 

Nordic-baltic co-operation upstream petroleum

Oljedirektoratet

Energi

 

Voluntary standardization

Ivar Foss Quality Management

Næringssamarbeid