Handlingsplanen: Et utvalg prosjekter i Slovakia

Hjelper Roma-barn til en bedre hverdag

Roma-befolkningen i Øst-Slovakia lever under tildels dårlige sosiale forhold, og arbeidsledigheten er skyhøy. Ved å støtte den lokale speiderbevegelsen og tilby praktiske kurs i håndarbeid håper man å forbedre livskvaliteten til barn og unge. Les mer


Grenseløst politisamarbeid

I flere år har politifolk fra Norge, Tsjekkia og Slovakia lært hverandre å kjenne og utvekslet erfaringer om alt fra grensekontroll til vitnebeskyttelse. Målet er å bekjempe internasjonal kriminalitet på en mer effektiv måte. Les merFokus på kvinners rettigheter

I forkant av parlamentsvalget i Slovakia i 2002 ble det gjennomført en rekke pr-kampanjer for å få flere til å bruke stemmeretten sin. Blant annet ble det satt fokus på kvinners rettigheter. Les mer


Enkle verktøy - stor Enøk-gevinst

I de fleste landene i Sørøst-Europa finnes det et stort potensiale for økt energiøkonomisering i offentlige og private bygninger. Et norsk selskap har utviklet metodikk og dataverktøy for slike enøk-prosjekter, og kan vise til gode resultater. Les mer


Flere prosjekter

Klikk her for å se en oversikt over alle prosjekter som er gjennomført i Slovakia