Havforskningsinstituttets oppsummering om kyst og havbruk og havets ressurser og miljø for 2006.

Havforskningsinstituttets oppsummering om kyst og havbruk og havets ressurser og miljø for 2006.

Havforskningsinstituttets oppsummering om kyst og havbruk og havets ressurser og miljø for 2006

Kyst og havbruk 2006 innledes med en statusrapport for norsk akvakultur 2006 og en oppsummering av utfordringer på kysten. Rapporten gir en oversikt over sentrale og aktuelle temaer knyttet til kystsonen som Havforskningsinstituttet er engasjert i.

Havets ressurser og miljø 2006 inneholder bl.a. en tilstandsrapport for økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak.