Høringer

Høring - Forslag til forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger fra Husbanken

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring forslag om å gjennomføre en pilot med investeringstilskudd til trygghetsboliger fra Husbanken. Ordningen foreslås fastsatt som en forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.08.2021