Høring - Antakelse av faste forsvarere - overføring av oppgave fra Justisdepartementet til et annet organ

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist: 01.09.2004

Høring – Antakelse av faste forsvarere – overføring av oppgave fra Justisdepartementet til et annet organ


  • Høringsfrist: 01.09.04