Høring - endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2017