Høring - enpersonutredning om gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven

Utredningen inneholder en gjennomgang av de norske gjeldsforhandlingsreglene og en vurdering av om disse effektive nok. Det fremmes i utredningen ulike forslag som tar sikte på å forbedre og aktualisere gjeldsforhandlingsinstituttet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2016