Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tvisteloven, forvaltningsloven og enkelte andre lover.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.04.2016