Høring - EU-kommisjonens anbefaling om adgang til å opprette og benytte grunnleggende betalingskonto (2011/422/EU)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2012

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 30.04.2012.