Høring - EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2012

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 01.08.2012.