Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Departementet sender med dette rapporten "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2015