Høring - forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. oktober 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2008