Høring - forslag om endring av reglene for misjonsorganisasjoner og kristne menigheters plikt til å svare arbeidsgiveravgift

Høringsfrist 26.01.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 26.01.04
  • Sendt på høring 12.12.03
  • Saken er ferdigbehandlet