Høring - endring av Lov om stillingsvern for arbeidstakere på skip

Forslag om endring av lov av 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.03.2018