Høring - forslag til endring av reglene om godkjenning av sidegjøremål for dommere - domstolloven §§ 121 c og 121 d

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2008