Høring - forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om administra-tive tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT). Departementet foreslår her at det åpnes for å kunne gi individuelle tollnedsettelser ved avlingssvikt på poteter til bearbeidingsindustrien. Slik individuell tollnedsettelse foreslås bare gitt til bedrifter som bearbeider norsk potet til pommes frites eller potetsnacks. Dette vil være en tilsvarende bestemmelse som i dag allerede gjelder ved avlingssvikt i produksjon av grønnsaker til bearbeiding. Det tas sikte på at forskriften trer i kraft 1. august 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2013

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om administra-tive tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).

Departementet foreslår her at det åpnes for å kunne gi individuelle tollnedsettelser ved avlingssvikt på poteter til bearbeidingsindustrien. Slik individuell tollnedsettelse foreslås bare gitt til bedrifter som bearbeider norsk potet til pommes frites eller potetsnacks. Dette vil være en tilsvarende bestemmelse som i dag allerede gjelder ved avlingssvikt i produksjon av grønnsaker til bearbeiding. Det tas sikte på at forskriften trer i kraft 1. august 2013.