Høring - Forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2016

Vår ref.: 15/3669-

Kulturdepartementet sender med dette på høring forlag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten.

Høringsfristen er 15. mars 2016.

 

Med hilsen                                                                        

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Harald Høiby
seniorrådgiver

 
Departementene
Fylkeskommunene
Abelia
Akademikerne
Aller Media AS
Altibox AS
Amedia AS
Annonsørforeningen - ANFO
Barneombudet
BarneVakten
Bergen Media By
Bonnier Media
Den norske filmskolen
Den norske turistforening
Egmont 
Eyeworks Dinamo
Fagpressen
Familie &  Medier
Film & Kino
Filmparken AS
Filmreg
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fritt Ord
Get
Gyro
HBO Nordic
Høgskolen i Lillehammer, avd. for TV-fag
Hørselshemmedes Landsforbund
Høyskolen i Oslo og Akershus
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Kabel-Norge
Konkurransetilsynet
KOPINOR
Kringkastingsringen
Kringkastingsrådet
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen - LO
Mastiff Entertainment
Mediebedriftenes Landsforening
Mediehuset Nettavisen
Medietilsynet
Modern Times Group AB
Monster
Musikernes fellesorganisasjon
Nordisk Film Distribution AS
Nordisk Film og TV
Noregs Mållag
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges markedsføringsforbund
Norges televisjon AS
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk IP-TV forbund
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Medieforskerlag 
Norsk meteorologisk instiuttt
Norsk presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening 
Norske Filmbyråers Forening
Norske Filmregissører
NORWACO
NRK Aktivum
NRK AS
NRK Nynorsk mediesenter
Næringslivets Hovedorganisasjon
P4 Radio Hele Norge
Polaris Media
Post- og teletilsynet
Radio Energy, NRJ Norge AS 
Riksmålsforbundet
Riks TV
Rubicon TV
Sámediggi/Sametinget
SBS Discovery 
Schibsted ASA
Senter for rettsinformatikk  
Sponsor- og eventforeningen
Språkrådet
Strix Television
Telenor Broadcast Holding AS
TV 2 AS
TV 3 AS 
TVNorge AS
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim  
VG
Viasat AS
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal  fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet