Høring - forslag til endringer i politiloven § 14 tredje ledd – krav til fastsettelse av kommunal håndheving for deler av politivedtektene

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2017