Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V)

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i verdipapirfondloven og –forskriften. Forslaget skal gjennomføre antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet (direktiv 2014/91/EU) i norsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2015