Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.01.2016

Viser 1-100 av 297 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3