Høring - forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler). 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2015