Høring - forslag til forskrifter om sektoravgift for myndighetenes arbeid mot ulovlig handel med tobakksvarer

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter om sektoravgift for myndighetenes arbeid mot ulovlig handel med tobakksvarer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.09.2019

Vår ref.: 19/2770

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat å forskriftsfeste nærmere bestemmelser om satser for og innbetaling av den årlige sektoravgiften, som det er bestemt at bevillingshavere skal pålegges etter tobakksskadeloven § 15 annet ledd.

Stortinget har vedtatt at bransjen skal dekke kostnadene knyttet til utvikling, etablering og drift av en ny bevillingsordning for import, eksport og produksjon av tobakk, samt et nytt sporingssystem og sikkerhetsmerke for tobakksvarer. Den årlige sektoravgiften skal tilsvare myndighetenes faktiske kostnader knyttet til de nye ordningene, og skal således ikke innebære en ekstra inntektskilde for tilsynsmyndighetene.

Høringsnotatet viser beregning av og vurdering av fordeling av utgiftene knyttet til tiltakene. Det er lagt vekt på hensynet til små og mellomstore bedrifter i forslaget. Det foreslås derfor at sektoravgiften skal fordeles etter markedsandel, basert på fastsatt særavgift for tobakk. Departementet har vurdert å sette avgiften til et minimum tilsvarende det et tilsyn vil koste per aktør, eller om tilsynskostnaden bør differensieres, på lik linje med de andre kostnadselementene, etter størrelsen på virksomheten det føres tilsyn med, jf punkt 4 i høringsnotatet. Det bes særskilt om høringsinstansenes syn på om det bør fastsettes en minimumsavgift tilsvarende det et tilsyn vil koste per aktør.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 9. september 2019

Med hilsen

Elin Anglevik (e.f.)
kst. ekspedisjonssjef                                        Tonje Borch
                                                                             seniorrådgiver

                                                                      

Agio Cigars

Airport Retail Norway AS

Arntzen Vin og Cigar
Augusto International
Arnold André GmbH & Co. KG

Arntzen Vin og Cigar

Augusto International

BAT Norway AS

Bm Aemulator AS

British American Tobacco Norway AS

Coop Norge ASConrad Langgaard AS

Dagligvareleverandørenes Forening

Dannemann Cigarrenfabrik GmbH PROTABACO AG

DB Schenker Norge

Departementene

Det Norske Cigarselskap
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Hovedorganisasjonen Virke

G Lambach

Gotlandssnus AB

Green Snus AS

Greve import

Habanos Nordic AB

Havanna Magasinet AS

House of Oliver Twist A/S (Hermann Krüge...

Imperial Tobacco Cr S.R.O

Imperial Tobacco Limited

Imperial Tobacco Norway AS

Jan Robert Kvam AS

Johansen import

JT International Norway AS

Kreftforeningen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landslaget mot tobakksskadene
Kjos import

Kohlhase, Kopp & Co GmbH

Kolonial.no

Kraemer Martime Holding AS

Lambach G A/S

Løkka AS

Sørensen AS

Mac Baren Tobacco Company A/S
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NHO Mat og Drikke
Norges Astma og allergiforbund
Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)
Norgesgruppen ASA
Norsk forening for folkehelse
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Nordisk Snus AS

Norsk Dampselskap

Oettinger Davidoff Group - Oettinger Ime...

Oslo Tobakkfabrikk AS

Philip Morris Norway AS

PMI GLOBAL SERVICES INC. (NUF) m/norsk org.nr

Pm Tobakk Norge AS

Promotora de cigarros, S.L. / Promocigar

Pöschl Tabak GmbH & Co. KG

Regelrådet

Røykfritt Miljø Norge
Tobakkindustriens felleskontor
Travel Retail Norway AS
Rvg Handel AS

Scandinavian Cigar Group DA

Scandinavian Tobacco Group A/S

Eersel BV

Snuskongen

Sol Cigar CO AS

Swedish Match Norge AS

Swisher International, Inc.

Sørensen Tobakk AS

Taboca AS

Tobakksindustriens felleskontor

Tobakkskompagniet

Tob-Grossist AS

Tolldirektoratet

Skattedirektoratet

V2 Tobacco A/S

Villiger Cigars Germany / VILLIGER SÖHNE GmbH CIGARRENFABRIKEN

VOF Sigarenfabriek Hovens