Høring - Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for personer som søker beskyttelse (asylsøkere)

Forslaget gjelder en videreføring av gjeldende midlertidig forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2016