Høring - Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Forslaget innebærer blant annet en ny formålsparagraf som på sikt skal kunne omfatte alle lån fra Husbanken. Dagens grunnlån foreslås delt i tre; lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger for vanskeligstilte og lån til studentboliger. Kriteriene til boligkvalitet justeres noe, mens kvalitetskriteriene for eksisterende boliger i hovedsak videreføres. Den nye forskriften innebærer en enklere regelverksstruktur, og legger til rette for digitalisering og automatisering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2019

Søket ditt gav 48 treff.