Høring - forslag til ny medieansvarslov

Kulturdepartementet sender med dette et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2018