Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til regelverk for midlertidig tilskudd til sosiale tjenester i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til regelverk for midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2020

Vår ref.: 20/2568

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til regelverk for midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19.

I Meld. St. 2 (2019-2020) Revidert nasjonalbudsjett 2020 har Arbeids- og sosialdepartementet foreslått å etablere en ny midlertidig tilskuddsordning over kap. 621, post 63. Formålet med ordningen er å støtte omstilling og nye arbeidsmåter i de sosiale tjenestene i NAV-kontorene for å håndtere et forventet økt behov for sosiale tjenester i forbindelse med korona­situasjonen.

Det er foreslått av ordningen skal gjelde for 2020. Det er ønskelig at ordningen trer i kraft så raskt som mulig etter at Stortinget har fattet budsjettvedtak i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er derfor gitt en kort høringsfrist.

Frist for uttalelse er 30. juni 2020.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelse under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Vibeke Trålim
avdelingsdirektør

  • Landets kommuner
  • Landets fylkesmenn
  • KS

Til toppen