Høring - framlegg til ny lov om reservasjonssystem for flyreiser m.v.

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til ny lov om reservasjonssystem for flyreiser. Høringsfristen er 15. januar 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2014

Vår ref.: 13/1332-

Les høringsbrevet (pdf)

 

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Utanriksdepartementet

Konkurransetilsynet

Luftfartstilsynet

BARIN – Board of Airlines Representatives in Norway

Landsorganisasjonen i Norge

NHO Luftfart

Norwegian Air Shuttle ASA

SAS Scandinavian Airlines Norge AS

Virke – hovedorganisasjonen

Widerøe's Flyveselskap AS