Høring - framlegg til ny lov om reservasjonssystem for flyreiser m.v.

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til ny lov om reservasjonssystem for flyreiser. Høringsfristen er 15. januar 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2014