Høring - gjennomføring av forordning (EU) nr. 376/2014 om rapportering av luftfartshendelser mv. - endring av luftfartsloven kapittel XII

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring et forslag med lovregler som har som hovedformål å gjennomføre forordning (EU) nr. 376/2014 om rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2015

Vår ref.: 15/583

Samferdselsdepartementet har i dag lagt ut høringsnotat med forslag til lovregler som har som hovedformål å gjennomføre forordning (EU) nr. 376/2014 om rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart mv. på sin hjemmeside. De foreslåtte reglene vil erstatte store deler av kapittel XII i luftfartsloven. Høringsnotatet kan lastes ned fra departe-mentets nettside:

Eventuelle merknader må være mottatt av departementet senest 10. oktober 2015.

 

 

 

Se vedlegg (pdf)

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Luftfartstilsynet
Statens havarikommisjon for transport
Toll- og avgiftsdirektoratet
Airlift AS
Avinor AS
BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
BenAir AS
Bristow Norway AS
British Airways
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
European Helicopter Center AS
Hesnes Air AS
Hovedorganisasjonen Virke
Ikaros ANS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartens funksjonærforening
Lufttransport AS
North Flying AS
NHO
NHO Luftfart
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden Lufthavn AS
Oslo Lufthavn AS
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly
Sandefjord Lufthavn AS
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien Lufthavn AS
Sun Air of Scandinavia
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Widerøes Flyveselskap AS