Høring - gjennomføring av forordning (EU) nr. 376/2014 om rapportering av luftfartshendelser mv. - endring av luftfartsloven kapittel XII

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring et forslag med lovregler som har som hovedformål å gjennomføre forordning (EU) nr. 376/2014 om rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2015