Høring - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til prevensjonsmidler for kvinner mellom 16 og 20 år

Høringsfrist: 10. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring - innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til prevensjonsmidler for kvinner i alderen 16 til og med 19 år.

  • Høringsfrist: 10.11.05

Se rundskriv I-1/2006