Høring - Internasjonal roaming - forskrift

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Forslag til forskrift om internasjonal roaming for gjennomføring av EUs forordning om roaming i offentlige kommunikasjonsnett i norsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2007

Forslag til forskrift om internasjonal roaming for gjennomføring av EUs forordning om roaming i offentlige kommunikasjonsnett i norsk rett.

Endring i lov og forskrift fra 15. januar 2008.