Høring - NOU 2009:3 På sikker veg. Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring NOU 2009:3 "På sikker veg - Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen". Hovedtema i rapporten som er sendt på høring, er om det bør opprettes et selvstendig veginfrastrukturtilsyn. Flertallet i utvalget som har utarbeidet rapporten går inn for å etablere et slikt tilsyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2009

Samferdselsdepartementet har sendt på høring NOU 2009:3 "På sikker veg - Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen".

Hovedtema i rapporten som er sendt på høring, er om det bør opprettes et selvstendig veginfrastrukturtilsyn. Flertallet i utvalget som har utarbeidet rapporten går inn for å etablere et slikt tilsyn.

Høringsfrist er satt til 14. august 2009.