Høring - Refusjon for svangerskapskontroll utført av privatpraktiserende jordmødre

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2003