Høring - tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på luftfartsloven

Høring - utkast til nye lovbestemmelser om ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på luftfartsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2009

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til nye lovbestemmelser om ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på luftfartsloven.

Formålet med utkastet er å gjøre det mulig å bruke slike reaksjoner også ved brudd blant annet på lovens regler om alminnelig sikkerhetsrisiko, anslag mot luftfarten, miljøregler og tidsluker.