Høring - tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på luftfartsloven

Høring - utkast til nye lovbestemmelser om ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på luftfartsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2009

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til nye lovbestemmelser om ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på luftfartsloven.

Formålet med utkastet er å gjøre det mulig å bruke slike reaksjoner også ved brudd blant annet på lovens regler om alminnelig sikkerhetsrisiko, anslag mot luftfarten, miljøregler og tidsluker.

 

Vår ref.:

Les brevet (pdf)

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Aeroflot
Agderfly Trafikkflygerskole
Airlift AS
Air Service Brønnøysund AS
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Austrian Airlines
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
Barne- og likestillingsdepartementet
Brussels Airlines
CHC Helikopter Service AS
Continental Airlines
CSA-czech Airlines
Danish Air Transport
Delta Air Lines
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Finnair Norge AS
Fonnafly Sjø AS
Fossum Fly
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Fred Olsen Fly- og Luftmateriell AS
GCAT Flight Academy Norway AS
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helifly AS
Heli-Team AS
Helse- og omsorgedepartementet
Honningsvåg Flyekspedisjon
Iberia
Icelandair
Justis- og politidepartementet
Kings Bay AS
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LOT – Polish Airlines
Luftfartsskolen AS
Luftfartstilsynet
Lufthansa
Luftreiser
Lufttransport AS
Mehamn Flyekspedisjon AS
Middle East Airlines
Miljøverndepartementet
NHO Luftfart
Norport Handling Bergen AS
Norrøna Propeller & Parts AS
Norsk Allmennflyforening – AOPA Norway
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker organisasjon
Norsk Helikopter AS
Norsk Kabinforening
Norsk Luftambulanse AS
Norsk Luftsportsforbund/NAK
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden Lufthavn AS
Nærings- og handelsdepartementet
Olympic Airlines
Oslo Lufthavn AS
Pakistan International
Pratt & Whitney Norway Engine Center AS
Regjeringsadvokaten
Rygge sivile lufthavn AS
Sandefjord lufthavn AS
SAS Cargo Norway AS
SAS Ground Services Norway AS
SAS Scandinavian Airlines Norway AS
SAS Technical Services AB
Servisair Norge AS
Singapore Airlines
Sivilombudsmannen
Skien Lufthavn AS
Spirit Air Cargo Norway AS
Statens havarikommisjon for transport
Store Norske Spitebergen Grubekompani AS
Sundt Air AS
Svolvær Flyekspedisjon AS
ST Aerospace Solution NUF
Sunnhordland Lufthavn AS
Sysselmannen på Svalbard
Thai Airways Int.
TUIfly Nordic AB
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Utenriksdepartementet
Vadsø Flyekspedisjon AS
Widerøe’s Flyveselskap AS
Yrkesorganisasjonenes Fellesorganisasjon
Ørland Lufthavn

Til toppen