Høring - utkast til endringer i stiftelsesforskriften § 4 - årsavgift for 2006 og 2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist: 15.08.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2006

  • Høringsfrist: 15.08.06