Høring - Utkast til forskrift for smittevern i helse- og sosialtjenesten og utkast til forskrift om Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten

Høringsfrist 31.12.04

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 31.12.2004