Høring – Bransjerådet for films rapport om likestilling på filmområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2010

Bransjerådet for films rapport om likestilling på filmområdet – Ta alle talentene i bruk! Rapporten ble overrakt Kulturminister Anniken Huitfeldt onsdag 13. januar 2010.

Rapporten er lagt ut på Kulturdepartementets hjemmesider, se ~/link/5e0405b5b2fd4d51b76bbc691ca4e586.aspx

Resultat av høringen:

Målet om 40 prosent kvinneandel i norsk film er omtalt i budsjettproposisjonen for 2011.