Høring — endring av forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 3

Høringsfrist 15. oktober 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2005

Høring – endring av forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 3

  • Høringsfrist: 15.10.2005
  • Nytt i høringssaken: Foreløpig ingen nyheter

.