Høring – endring i straffegjennomføringsloven

Høring med forslag om endring i straffegjennomføringsloven for å gi hjemmel til straffegjennomføring i annen stat.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.02.2015