Høring – EU-kommisjonens forslag til system for fremreisetillatelse – European Travel Information and Authorisation System

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.02.2017